فناوری های تشخیص صدا و پردازش گفتار چیستند و چگونه کار می کنند؟

فناوری های تشخیص صدا و پردازش گفتار چیستند و چگونه کار می کنند؟

تکنولوژی تشخیص صدا که نام دیگرش شناسایی گوینده است یکی از علومی است که مربوط به حوزه علوم رایانه و هوش مصنوعی است. هدف از ایجاد این تکنولوژی شناختن یک فرد فقط و فقط از روی صدای آن شخص است.

ادامه مطلب